ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 42.44

แก็สโซฮอลล์ 95 34.65

แก็สโซฮอลล์ 91 34.38

แก็สโซฮอลล์ อี 20 32.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.79

ดีเซล 31.94

EnergyStat.diesel_B7 31.94

ดีเซล บี 20 31.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 41.06

E

ข่าวพลังงาน
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน