ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 48.24

แก็สโซฮอลล์ 95 40.35

แก็สโซฮอลล์ 91 38.88

แก็สโซฮอลล์ อี 20 38.24

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.99

ดีเซล 30.44

EnergyStat.diesel_B7 30.44

ดีเซล บี 20 30.44

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.44

E

ข่าวพลังงาน
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน