• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์   มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว   แหล่งแร่ น้ำตก

ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว

ปรับขนาดอักษร :

 coconut shell charcoal2

ชนิดเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อน สูงและมีคุณภาพอีก หนึ่ง ชนิด คือเชื้อเพลิงจากกะลามะพร้าว

ถ่านกะลามะพร้างอัดแท่ง

ถ่าน อัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือเศษถ่าน โดยมีแป้งมันสำปะหลัง กากน้ำตาลหรือส่าเหล้า 

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวผสม ทำให้เศษถ่านยึดติดกันขึ้นรูปได้ โดยใช้เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิง มีทั้งแบบใช้แรงงานกดและแบบที่ใช้จากคนเป็นต้นกำลังส่งแรงอัดไปยังกระบอกอัด แบบลูกสูบ และในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็จะใช้เครื่องจักรทั้งหมด
โดยปกติเกษตรกรปลูกมะพร้าวเพื่อจำหน่ายผลเป็นส่วนใหญ่ มีนักธุรกิจที่เล็งเห็นประโยชน์จากผลผลิตของมะพร้าว บางกลุ่มเริ่มนำเปลือกมะพร้าวมาทำเป็นใยมะพร้าว ส่งจำหน่ายโรงงานผลิตเครื่องใช้ต่างๆ อีกมากมาย ส่วนกะลามะพร้าวที่ได้นำเนื้อเยื่อไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้ว กะลายังถูกทิ้งขว้างเป็นมลภาวะที่มีปัญหาต่อชุมชน เพราะย่อยสลายยาก

 

 


 

ทาง ภาครัฐได้ส่งเสริมแนวคิดนำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจ ที่เกิดมูลค่ามากขึ้นในระยะไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลได้ปิดป่าถาวร แก๊สหุงต้มราคาสูงขึ้น กอปรกับการตื่นตัวเรื่องมลภาวะและความปลอดภัยสูงขึ้น จึงมีผู้ที่พยายามนำกะลามะพร้าวมาทำถ่านเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงก็เคยมีมาแล้วตั้งแต่โบราณ โดยการใช้เป็นวัตถุดิบก่อไฟให้ความร้อนและแสงสว่าง ต่อมาก็เผากะลาเป็นถ่านเก็บไว้ก่อไฟในรูปของถ่านกะลามะพร้าวธรรมดา แต่จะไม่สะดวกเก็บ สะดวกใช้ เพราะกะลามะพร้าวในรูปถ่านบาง เปราะ แตกหักง่ายอาจจะเป็นผงถ่านไม่สะดวกใช้ ตลาดไม่นิยม จึงมีผู้ค้นผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ให้เป็นที่นิยมของตลาด เพื่อหวังเป็นธุรกิจคู่กับความต้องการพลังความร้อนของการครองชีพของมนุษย์ เพื่อช่วยชะลอการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยประหยัดพลังงานแก๊สธรรมชาติที่มีจำกัด ช่วยประหยัดเงินชาติ ที่ต้องสั่งแก๊สหุงต้มเข้ามาจากต่างประเทศ ช่วยลดมลภาวะจากวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์มะพร้าว และช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น สะดวกในการใช้เก็บรักษาง่าย ให้พลังงานความร้อนสม่ำเสมอ ค่าความร้อนมากกว่า 7,000 แคลอรี่/กรัม นานถึง 4 ชั่วโมง ไม่มีควันและไม่เกิดประกายไฟ ในขณะจุดติดหรือเผาไหม้ ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ในกรณีใช้ไม่หมด สามารถใช้ได้ในครั้งต่อไปได้อีก โดยการนำไปจุ่มน้ำ แล้วตากแดดให้แห้งก่อนเก็บใช้ทดแทนถ่านไม้หรือแก๊ส ลดต้นทุนการผลิตอาหารหรือใช้ในการดูดซับกลิ่นในตู้เย็นหรือห้องทำงานที่มี กลิ่นหรือในรถได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับปิ้ง ย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษใดๆ
                               การเปรียบเทียบข้อแตกต่างของคุณสมบัติระหว่างถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งกับถ่านไม้


วัตถุดิบ ประกอบด้วย
1) กะลามะพร้าว                                                           2) แป้งมันสำปะหลัง
      


3) น้ำ
      อุปกรณ์ ประกอบด้วย
1) ถังน้ำมัน 200 ลิตร สำหรับเผาถ่าน
หรือหากมีการเผาถ่านอยู่แล้ว ให้นำเศษถ่านที่เป็นก้อนเล็กๆที่แตกเป็นผงๆมาใช้ได้

2) เครื่องบดถ่าน
หรือในกรณี ที่ไม่มีเครื่องบดใช้ ให้ นำครกหรือทำ เบ้ารางสำหรับ ทุบหรือบดถ่านให้ละเอียด

3) เครื่องผสม
หรือ ใช้วิธีคลุกเคล้าด้วยแรงคนให้เข้ากัน

4) เครื่องอัดถ่าน
ภาพด้านล่าง นี้ จะเป็นเครื่อง ที่ใช้กระบด จากแท่นบดและดันออก ตาม เฟื่องบดสู่แป้นพิมพ์
ออกตามท่อนำ ทางออกมาเป็น เส้นยาวๆ เพื่อรอตัดให้เป็นแท่งตามขนาด ที่ต้องการ

5) ตู้อบถ่าน
หรือเราอาจสร้าง ห้องใสกลางแจ้งเพื่อ อบถ่านให้แห้งก็ได้ ตามแนวคิดแต่ ละคน

6) เครื่องตัดถ่านแท่ง

ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนที่ 1
เริ่มจากการเผากะลามะพร้าวให้เป็นถ่าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนเผาต้องคัดกะลามะพร้าวไม่ให้มีเศษวัสดุอื่นจือปน จะทำให้ถ่านไม่มีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2
นำถ่านที่ได้จากการเผาแล้วนำไปบด โดยบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เนื้อถ่านที่มีคาร์บอนลงตัวไม่ต่ำกว่า 82%
ขั้นตอนที่ 3
หลังจากบดถ่านเสร็จแล้ว นำเข้าเครื่องผสม โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน 10% และเติมน้ำสะอาด 8% เพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกส่วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้มือหยิบดูว่าส่วนผสมเข้ากันหรือยัง ถ้ายังไม่เข้ากัน ใช้เครื่องผสม ผสมต่อไป สาเหตุที่ต้องใช้แป้งมันสำปะหลัง ผสมกับถ่านกะลา เนื่องจากจะทำให้เกิดภาวการณ์เกาะตัวกัน
ขั้นตอนที่ 4
นำถ่านที่ผสมแล้ว ไปเข้าเครื่องอัดแท่ง ซึ่งออกแบบโดยผู้ผลิตเอง เป็นเครื่องอัดเกลียวชนิดสกรู แรงดันสูงที่ 1,100 – 1,700 กก./ตร.ซม. ทำให้ได้ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเผาไหม้ ไม่สิ้นเปลือง ส่วนที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก (ถ่านกะลามะพร้าว ยังสามารถใช้ดับกลิ่นในตู้เย็นได้ดี) จัดเป็นรูปทรงกระบอกหกเหลี่ยม และมีรูกลวงตรงกลาง ขนาด 1 ซม. แล้วแต่ความต้องการของตลาด จากนั้นตัดเป็นท่อน ๆ ตามขนาดที่ต้องการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5
นำถ่านที่ตัดเป็นท่อน เข้าตู้อบที่มีอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ ประมาณ 12–15 ชั่วโมง โดยใช้ไม้ฟืนจากไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงในการอบ หรือตากแดดประมาณ 8 วัน เป็นการไล่ความชื้นในขั้นสุดท้าย
การตรวจสอบคุณภาพ โดยการสังเกต จากการใช้มือบีบถ่าน ถ้าแห้งสนิทจะบีบไม่แตก หรือถ้าถ่านอัดแท่งที่แห้งสนิทดีแล้ว ถ้านำเคาะจะเกิดเสียงดังกังวาน จากนั้นนำถ่านที่แห้งสนิทดีแล้วมาบรรจุถุงพลาสติก ขนาดน้ำหนัก 1 กก. หรือบรรจุกล่อง กล่องละ 27 กิโลกรัม ตามที่ตลาดต้องการ

การตลาด
1. ตลาดภายในประเทศ
- กลุ่มลูกค้าใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งแยกได้ดังนี้
- ร้านอาการประเภทบาร์บิคิว, กะทะร้อน, ภัตตาคาร
- ร้านทำขนมไทยทุกชนิด
- ร้านทำน้ำอบไทย
- โรงงาน

2. ต่างประเทศ ประเทศเดนมาร์ค สิงค์โป ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน


เงินลงทุน
เงินลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของการผลิต
โดยธุรกิจขนาดเล็กในระดับครัวเรือนเป็นค่าเครื่องอัดเชื่อเพลิงแบบ 1 ลูกสูบ ราคาประมาณ 6,000 – 7,000 บาท และเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องบดถ่านและเครื่องผสม รวมเป็นเงินลงทุนประมาณ 20,000 บาท ผลิตถ่านได้วันละ 80 – 100 กิโลกรัมต่อวัน ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 2 ปี
ธุรกิจขนาดวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ เงินลงทุนประมาณ 176,000 บาท กำลังการผลิต 400 กก./วัน (เครื่องจักร อายุการใช้งาน 5 ปี)
1) เครื่องบด 1 เครื่อง 70,000 บาท
2) เครื่องอัดแบบเกลียวตัวหนอน จำนวน 1 เครื่อง 80,000 บาท
3) ถัง 200 ลิตร มีผาปิด จำนวน 14 ใบ 21,000 บาท
4) ถังผสมวัตถุดิบ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 176,000 บาท

รายการวัตถุดิบและแรงงาน
1) กะลามะพร้าว กิโลกรัมละ (รามค่าขนส่ง) 2 บาท
2) แป้งมัน กิโลกรัมละ 10 บาท
3) ค่าน้ำลิตรละ 0.02 บาท
4) ค่าไฟหน่วยละ 3.5 บาท
5) ค่าแรงงานวันละ 180 บาท
โดยการผลิต 400 กก./วัน ต้นการผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งอยู่ที่ 7.50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณการผลิตและราคา
- ผลิตเดือนละ 12,000 – กิโลกรัม
- ราคาสินค้า ขายส่งกิโลกรัมละ 12 บาท ราคาขายทั่วไป กิโลกรัมละ 13 บาท (แล้วแต่ระยะทางใกล้หรือไกลอยู่ที่ค่าขนส่ง)
- ระยะเวลาคืนทุน ภายใน 1.5 ปี

เอกสารอ้างอิง
1. การผลิตถ่านอัดแท่ง ของสำนักวิชาการพลังงานภาค 5 กระทรวงพลังงาน
2. ถ่านกระลามะพร้าวแบบไร้ควัน ของนายโยธิน ยวงบริบูรณ์ ที่อยู่ 93/4 บ้านหนองหิน หมู่ 2 ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันต์ โทรศัพท์ 089-9152783
3. การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามันสำปะหลัง ปริญญานิพนธ์ของ รุ่งโรจน์ พุทธีสกุล สาขาอุตสาหกรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนาคม 2553


ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก เวปไซด์ ตามคลิกนี้
 
ละการ ผลิต ถ่านจากซังข้าวโพด  ตามคลิกนี้         

สถิติการเข้าชม

402218
วันนี้วันนี้41
เมื่อวานเมื่อวาน174
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้215
เดือนนี้เดือนนี้41
ทั้งหมดทั้งหมด402218